Till umu.se

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Buller, ljus, luftkvalitet, kemisk- och biologisk påverkan, arbetsställning och fysisk belastning av kroppsdel, strålning, elektriska och magnetiska fält är områden som ingår i den fysiska arbetsmiljön.

Brandskydd och strålskydd är verksamheter som kräver återkommande insatser i form av kontroll och utbildning.

På lokalförsörjningsenheten finns miljösamordnare som kan konsulteras i dessa frågor.


Man doktorand och man forskare vid datorer

Bild: Jan Lindmark

Kontakta oss

Lokalförsörjningsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress: Förvaltningshuset Plan 4, Universitetstorget 16

Tel: 090-786 50 00