Till umu.se

Lokalförsörjning

Lokalförsörjning bereder och verkställer beslut om universitetets fysiska planering och lokalförsörjning, svarar för hyresförhandlingar och inhyrning av lokaler liksom lokaladminstration och internhyressystem. Vi utreder/planerar ny- resp ombyggnadsbehov inkl inredning och fastighetanknuten utrustning samt svarar för projektledning.

Vi ansvarar även för uthyrning av Lidmangården samt Lars Färgares gård.


Dammen, Norrskenet och Förvaltningshuset i bakgrunden

Bild: Mattias Pettersson

Kontakta oss

Lokalförsörjningsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress: Förvaltningshuset Plan 4, Universitetstorget 16

Tel: 090-786 50 00