Till umu.se

Miljöpolicy

Umeå universitet ska medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet genom att:

  • göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling
  • minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar
  • universitetets anställda och studenter beaktar miljö- och naturresursaspekter i sin dagliga verksamhet vid universitetet när det gäller aktiviteter som ger upphov till betydande miljöpåverkan.
  • inom ramen för universitetets arbete för en hållbar utveckling följa lagstiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess.

Läs mer om Umeå universitets miljö - och hållbarhetsarbete


Sidansvarig: Åsa Bäckström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lokalförsörjningsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet, Universitetstorget 16, plan 4

Tel:  090-786 90 54

Mobil:  070-202 95 12

Kontaktformulär