Till umu.se

Säkerhet

Inriktningen på säkerhetsarbetet är att förebygga risker och skada genom kostnadseffektiva säkerhetslösningar inom områdena fysisk säkerhet, personsäkerhet samt katastrof och krisberedskap

Lokalförsörjning utvecklar och driver universitetets arbete med säkerhet, utifrån lagstiftningskrav, avtal och policydokument. Till området hör tekniska säkerhetssystem, bevakning, försäkringsfrågor (verksamhetsförsäkring), krisledningssystem, tillståndsfrågor, hot och våld samt trakasserier m m.


Kontakta oss

Lokalförsörjningsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress: Förvaltningshuset Plan 4, Universitetstorget 16

Tel: 090-786 50 00